Generalforsamlingsarkiv

Dokumenter hørende til generalforsamlingen den 18. april 2023

Dagsorden generalforsamlingen
Fuldmagt
Forslag til ændring af ordensreglerne
Bestyrelsens beretning 2022
Driftsregnskab 2022
Specifikationer årsregnskab 2022
Balance 2022
Budget 2023
Referat generalforsamlingen


Dokumenter hørende til generalforsamlingen i 2022

Indkaldelse til generalforsamling den 26. april 2022
Fuldmagt
Forslag om Ladestandere
Forslag om Faldunderlagsfliser
Forslag om P-plads og hundelufte-skiltning
Forslag om Vedtægtsændringer
Beretning 2021
Driftsregnskab_2021
Specifikationer_2021
Balance_2021
Budget_2022
Referat af generalforsamlingen den 26. april 2022

Dokumenter hørende til generalforsamlingen i 2021

Indkaldelse til generalforsamling den 5. oktober
Beretning 2020
Driftsregnskab 2020
Specifikationer 2020
Balance 31 december 2020
Budgetforslag 2021
Referat af generalforsamllngen den 5. oktober 2021

Dokumenter hørende til generalforsamlingen i 2020

Indkaldelse og dagsorden til mødet den 31. marts
NB! Mødet blev udsat grundet Corona-situationen..

Indkaldelse og dagsorden til mødet den 29. september
Fuldmagt
Beretning-2019
Indkommet forslag
Driftsregnskab-2019
Specifikationer-2019
Balance 31. december 2019
Budgetforslag-2020     Referat af generalforsamlingen den 29. september 2020

Dokumenter hørende til generalforsamlingen i 2019

April 2019
 Indkaldelse og dagsorden
Fuldmagt

Driftsregnskab 2018

Specifikationer 2018
Balance 2018
Budgetforslag 2019

Forslag om mere i løn til kassereren
Forslag om brændeovn
Forslag om opsparingskonto
Genfremsendte  forslag
Bestyrelsens beretning for 2018
Referatet fra generalforsamlingen den 2. april
 180923_Loppemarked_05

Dokumenter hørende til generalforsamlingerne i 2018

November 2018
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger
Bilag vedrørende den ekstraordinære generalforsamling
Fuldmagt vedrørende den ekstraordinære generalforsamling
Referat af den ekstraordinære generalforsamling      

 

 

 

Marts 2018
Indkaldelse og dagsorden
Fuldmagt
Forslag om oprettelse af et Lokalplansudvalg.
Forslag til ændrede ordensregler.
Følgebrev til forslaget om ændrede ordensregler.
Driftsregnskab 2017
Balance 31/12-2017
Specifikationer, årsregnskab 2017
Budget 2018
Bestyrelsens beretning 2017 – 2018
Referat fra generalforsamlingen
De på generalforsamlingen vedtagne nye ordensregler

Dokumenter hørende til generalforsamlingen i marts 2017

Indkaldelse og dagsorden
Fuldmagt
Bestyrelsens beretning 2016 – 2017
Driftsregnskab 2016
Balance 2016
Specifikationer 2016
Budget 2017
Forslag til nye ordensregler marts 2017
Beslutningsreferat
Dokumenter hørende til den ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2017      

 

 

Indkaldelse og dagsorden
Forslag til et nyt sæt ordensregler
Forslag til ændringer i vedtægterne
Fuldmagtsskema

Beslutningsreferat

 

Ordinær generalforsamling 10. marts 2016      

 

 

campen_2002_06Ordinær generalforsrsamling 17. marts 2015:

Ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2014

Ekstraordinær generalforsamling 7. april 2014:

Ordinær generalforsamling 18. marts 2014:

Ekstraordinær generalforsamling 21. maj 2013:

Ordinær generalforsamling 19. marts 2013:

Ordinær generalforsamling 22. marts 2012:

Ekstraordinær generalforsamling 28. april 2011:

Fortsættende generalforsamling 28. april 2011:

Ordinær generalforsamling 21. marts 2011:

Ordinær generalforsamling 9. marts 2010:

Ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2009:

Ordinær generalforsamling 3. marts 2009:

Ordinær generalforsamling 6. marts 2008:

Ekstraordinær generalforsamling 1. oktober 2007:

Ekstraordinær generalforsamling 30. april 2007:

Ordinær generalforsamling 8. marts 2007:

Ekstraordinær generalforsamling 21. november 2006:

Ekstraordinær generalforsamling 6. april 2006:

Ordinær generalforsamling 8. marts 2006:

Ordinær generalforsamling 3. marts 2005:

Ekstraordinær generalforsamling 25. maj 2004:

Ekstraordinær generalforsamling 15. april 2004:

Ordinær generalforsamling 3. marts 2004:

Ordinær generalforsamling 6. marts 2003:

 • Indkaldelse og dagsorden
 • Regnskab 2002
 • Budget 2003

Ordinær generalforsamling 7. marts 2002:

 • Regnskab 2001
 • Budget 2002
 • Referat

Ordinær generalforsamling 7. marts 2001:

 • Regnskab 2000
 • Budget 2001
 • Referat

Ordinær generalforsamling 8. marts 2000:

 • Regnskab 1999
 • Budget 2000
 • Referat

Ekstraordinær generalforsamling 2. november 1999:

 • Referat

Ordinær generalforsamling 4. marts 1999:

 • Referat

Ordinær generalforsamling 4. marts 1998:

 • Regnskab 1997
 • Budget 1998
 • Referat