Terrasser

Se efter at der ikke er utætheder under din terrasse.

Hvis du ser huller under din terrasse eller anvender ”bløde” materialer under en ny terrasse eller anlægger den med åbne gange under, kan det give meget gode forhold for rotter til at bygge reder.

Sørg derfor for fast underlag under din terrasse.