Installationer

Her findes en beskrivelse af Hvedevængets fælles tekniske og elektriske installationer.