Planlægning

For at understøtte sikker gennemførelse af og afstemning på generalforsamlinger har bestyrelsen udarbejdet redskaber, der kan tjene som hjælp til kommende ordstyrere (dirigenter) og bestyrelser.

Redskaberne omfatter:
Planlægning af generalforsamlinger.
Vejledning til gennemførelse af generalforsamlinger.
Skema til optælling af stemmer.
Tabel til aflæsning af afstemningsresultater.

Ligeledes har bestyrelsen udarbejdet et hjælperedskab til planlægning af Hvededage og sommerfester.

Hvededag og sommerfest . Planlægning

Ud over disse redskaber, har bestyrelsen udarbejdet  “Hvedevængets Årshjul”.
Her er anført de vigtigste aktiviteter, som bestyrelsen hen ad året skal planlægge og gennemføre.
Yderligere ideer hertil er velkomne.

• Se “Årshjulet” her
.