Velkomstfolder

Hvedevængets velkomstfolder gives til nye beboere, når de flytter ind i Hvedevænget.

Velkomstfolderen er et nyttigt startredskab til hurtigt at opnå kontakt og til at komme ind i relevante forhold i Hvedevænget.

Velkomstfolder til nye beboere (Opdateret november 2021).

Velkomstfolder_forside