Velkomstfolder

Velkommen til
Grundejerforeningen Hvedevænget

Hvedevængets velkomstfolder gives til nye beboere, når de flytter ind i Hvedevænget.

Velkomstfolderen er et nyttigt startredskab til hurtigt at opnå kontakt og til at komme ind i relevante forhold i Hvedevænget.

Hent velkomstfolderen 2023-2024 i pdf-format her (Opdateret oktober 2023).

Hvedevænget består af 80 rækkehuse. Omkring husene ligger der store fællesarealer med græsplæner og mindre buskområder. På fællesarealerne har vi tre legepladser, en petanquebane og en bålplads. Stierne i vores bebyggelse er forbundet med stisystemet i resten af Kokkedal.

Hvedevænget er et godt sted at leve, hvor du har mulighed for tæt kontakt til dine naboer og for at indgå i et fællesskab.

BESTYRELSEN 2023/2024

 

 

 

Formand

Michael Bech Madsen

Hvedevænget 08

 

Næstformand

Allan Sørensen

Hvedevænget 10

 

Kasserer

Helge Hesselberg

Hvedevænget 13

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Sebastian Victor Schrøder

Hvedevænget 07

 

 

Michael Lysgaard

Hvedevænget 31

 

 

Henning Mortensen

Hvedevænget 64

 

 

Peter Kromann

Hvedevænget 74

 

Bestyrelsessuppleanter:

Mark Haag

Hvedevænget 47

 

 

Jørgen Siiger

Hvedevænget 79

 

Bestyrelsen vælges på grundejerforeningens årlige generalforsamling i marts.

FØLG MED i Hvedebeboernes hverdag, nyheder og beskeder fra bestyrelsen

Nye beboere bedes henvende sig til Bjørn Sandberg i nr. 48 på adressen:
webmaster@hvedevaenget.dk.

Bjørn administrerer vores hjemmeside www.hvedevaenget.dk og sørger for, at I modtager nyhedsbreve og anden relevant information pr. mail.

Bjørn er også administrator på Hvedevængets lukkede Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/hvedevaenget.

Bemærk, at den lukkede Facebook-gruppe ikke er talerør for bestyrelsen.

HVEDEDAGE
To gange årligt, på lørdage eller søndage i maj/juni og en af de sidste weekend’er i august, afholder foreningen Hvededage. Hvededagene er fælles arbejdsdage, hvor vi ”passer” vores fællesarealer.

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange som muligt deltager i Hvededagene. Det er sjove og hyggelige dage, hvor store og små beboere bidrager med det, de kan, så vi alle kan nyde vores skønne arealer. Der er arbejdsopgaver, som passer til alle. Det er altid muligt, at komme med forslag til opgaver, som skal løses, og bestyrelsen hører gerne, hvis I finder, at noget trænger til en kærlig hånd.

På Hvededagen i august er der aktiviteter for de små og fælles sommerfest for alle om aftenen. På begge Hvededage vil der være en let frokost og lidt at drikke.

HJEMMESIDEN – hvad finder du her?

På vores hjemmeside finder du en række oplysninger om Hvedevænget. Vi anbefaler, at du orienterer dig på hjemmesiden, når du flytter ind. På hjemmesiden finder du oplysninger blandt andet om:

 • Hvedevængets lokalplan
 • Grundejerforeningens vedtægter
 • Ordensregler
 • Vedligeholdelse af dit hus
 • Storskrald
 • Regnskaber
 • Varmesystemet
 • El-ladestandere

UDVALG

I Hvedevænget synes vi, at det er vigtigt, at flest muligt bliver inddraget i fællesskabet og er en aktiv del af foreningens liv. Vi har derfor nedsat udvalg, hvor beboerne sammen med bestyrelsen deltager aktivt i opgaveløsninger og arrangementer. Udvalgene har altid brug for nyt blod, så hvis du har specielle kompetencer, interesser eller gode ideer, kan du kontakte det eller de udvalg, som du ønsker at deltage i.

Økonomiudvalget
Udvalget arbejder med praktisk og økonomisk planlægning af større fælles vedligeholdelses-, reparations- og fornyelsesopgaver, som bestyrelsen efterfølgende tager stilling til.  Formand: Helge, nr. 13.

Grønt- og sneudvalget
Udvalget arbejder med planlægning og tilrettelæggelse af fælles opgaver vedr. grønne arealer samt snerydning.
Formand: Helge, nr. 13.

Sti- og gavludvalget
Udvalget arbejder på at identificere behov for vedligeholds- og reparationsarbejder på bebyggelsens gavle og stier.
Formand for gavludvalget: Henning, nr. 64;
formand for stiudvalget: Kjeld, nr. 9.  

El-, affalds- og parkeringsudvalget
Udvalgets ansvarsområde er udvidet til at omfatte anvendelsen af vore parkeringspladser. Udvalget arbejder således med storskraldspladsen og belysning samt med placering af campingvogne og trailere på den sydlige parkeringsplads. Formand: Allan, nr. 10.

Varmeudvalget
Udvalget arbejder med at sikre varmeforsyningen dels ved at planlægge og tilrettelægge vedligeholdelse, reparation og fornyelser, dels ved at opretholde en elektronisk baseret varselsordning på døgnbasis. Eventuelle henvendelser rettes til bestyrelsen.

Børne- og aktivitetsudvalget
Udvalget har fokus på aktiviteter for alle beboere i Hvedevænget, unge som ældre. Udvalget arbejder med vedligeholdelse og reparation af legefaciliteter samt alle ønskelige sociale aktiviteter, som beboerne kan tænkes at deltage i.
Formand: Mark, nr. 47.

Web- og kommunikationsudvalget
Udvalget identificerer behov vedrørende brugerfladen på hjemmesiden, foretager ønskelige ændringer og udvikler modeller for nyhedsbreve og anden kommunikation.
Formand: Michael, nr. 31.

Lokalplansudvalget
Udvalget arbejder med forslag til ændringer af Lokalplanen. Som et underudvalg under Lokalplansudvalget har vi et Farveudvalg, der arbejder med forslag til farvevalg på de udvendige husflader.
Formand: Henning ,nr. 64.

El-ladeudvalget
Udvalget har udarbejdet grundlaget for etableringen af ladestandere i Hvedevænget. Se mere på hjemmesiden under Installationer/El-ladestandere.
Formand: Henning, nr. 64.

Miljøudvalget
Udvalget har arbejdet med en række miljø- og energibesparelsesprojekter. Projekterne er afsluttede, men nye kan opstå. Udvalget er derfor i bero indtil videre. Hvis du har spørgsmål, ønsker eller ideer, kan du henvende dig til bestyrelsen.

 

FÆLLESUDGIFTER
Betalingsoversigt 2023

Forfald

 

A/C-varme

Kontingent

Ejd.forsikring

 

I alt

31-01-2023

 

4.500

1.500

650

 

6.650

05-05-2023

 

3.000

1.830

625

 

5.455

31-07-2023

 

3.000

1.835

625

 

5.460

31-10-2023

 

3.500

1.835

625

 

5.960

             

I alt

 

14.000

7.000

2.525

 

23.525

Der kan komme mindre afvigelser i beløb og forfaldsdatoer.
 
A/C varme
A/C opkrævningen er baseret på forventet forbrug
Efter montering af radiomodulet for et par år siden aflæser bestyrelsen varmen uden for husene ved fjernaflæsning.  Det sker lige efter nytår.
Når bestyrelsen selv står for aflæsning og registrering, sparer hvert hus ca. DKK 200 årligt.  
 
2024
For 2024 forventes første opkrævning at se således ud:
 
Forfald A/C-varme Kontingent Ejd.forsikring I alt
31-01-2024 4.500 2.000 650 7.150
 
MEN, VI VED FØRST I FEB./MARTS, HVOR STORE OPKRÆVNINGERNE FOR 2024 BLIVER

 

VIGTIGT AT VIDE

 • Hvededage (fælles arbejdsdage) i maj/juni og august.
 • Sommerfest i august – samme dag som den fælles arbejdsdag.
 • Storskrald må tidligst sættes ud onsdag inden afhentning den 3. torsdag i måneden. HUSK – inden du sætter ting ud på storskraldspladsen at tjekke, hvad der defineres som storskrald – og HUSK at sortere det.
 • Hvis man har behov for at parkere en campingvogn og/eller anhænger på Hvedevængets parkeringsplads, skal man registrere det hos Allan i nr. 10

Opdateret oktober 2023