Udvidelse – stuen

Der kan foretages en udvidelse af stuen ved udflytning af facadepartiet på havesiden i udhængets bredde.

Udvidelsen skal udføres i overensstemmelse med Lokalplanens tegning. Se bilag 1 og 1.1 herunder.

Bilag_1

Bilag_1_1