Dispensationsmulighed vedrørende skure

img-0085Grundejerforeningens bestyrelse har i juni 2020 fået svar på den ene af vores to ansøgninger om dispensationer til Hvedevængets gældende lokalplan nr.93 fra februar 1999.
Det betyder, at der nu er mulighed for, at tagdækningen på skurene kan udføres med tagap, samt at taget på skurene kan udføres med en hældning på op til 2,5%, (1:40).
Der henvises til kommunens skrivelse af 28. maj 2020.
Læs skrivelsen her.

Bemærk, at enhver ejer, som ønsker at gennemføre en af disse ændringer på skuret, i hvert enkelt tilfælde stadig skal ansøge om dispensation hos kommunens byggesagsteam, byggesager@fredensborg.dk.
Ved 
dispensationsansøgningen skal en kopi af kommunens brev vedlægges.