TV og radio

FladskærmHvedevænget fik i 2011 etableret kabel-TV fra YouSee.

Kabel-TV er installeret med et antenneanlæg i varmekælderen og med kabler herfra til hvert enkelt hus i Hvedevænget. Alle beboere er herigennem tilsluttet et fællesantenneanlæg til modtagelse af TV og radio. Anlægget ejes og varetages af YouSee. Der er således ingen fælles antenneforening i Hvedevænget.

Beboerne i Hvedevænget er frit stillede med hensyn til valg af kanaler og pakker, ligesom det står beboerne frit for at vælge en anden TV-leverandør end YouSee. Beboerne må dog ikke ændre på den fysiske tilslutning til fællesantenneanlægget.

Henvendelser vedrørende TV-antenneforbindelse eller modtagelse af TV-kanaler rettes af den enkelte beboer direkte til YouSee eller til valgte TV-leverandør.

Af Lokalplanen fremgår følgende:

  • Alle grundejere har pligt til at være tilsluttet fællesantenneanlægget.
  • Opsætning af parabolantenner må kun finde sted på den indvendige side af hegn på havesiden og må ikke placeres højere end 1,80 cm over terræn.
  • Opsætning af antenner i øvrigt må ikke finde sted.