Området

Hvedevænget har fællesarealer på ca. 12.000 m2, hvoraf ca. 9.000 m2 er græsarealer og ca. 3.000 m2 er arealer med buske og træer.

Luftfoto
Matrikelkort