Loftsrum

Loftsrummet må kun anvendes til kortvarigt ophold og ikke til beboelse.

Loftsrummet må ikke overbelastes med for megen vægt.

Såfremt der etableres en trappe til loftsrummet, må spærene under ingen omstændigheder saves over.