Fælles ejendomsforsikring

I henhold til vedtægternes § 21 er grundejerne forpligtede til, at være medlem af den fælles ejendomsforsikring.

Ejendomsforsikringen omfatter:

Bygningsbrandforsikring, forsikring for anden bygningsbeskadigelse (kasko), svampe- og insektforsikring, udvidet rørskadeforsikring (herunder 1.100 meter fælles fjernvarmeledning), retshjælpsforsikring, huslejetabs- og genhusningsforsikring, ansvarsforsikring, bestyrelsesansvarsforsikring, hærværksforsikring og glasforsikring.

Glasforsikringen omfatter:
Bebyggelsens ruder, sanitet (fastmonterede håndvaske, toiletkummer, bideter samt indmurede spejle og glashylder på toilet og badeværelse i tilfælde af brud, der gør disse uanvendelige), samt keramiske kogeplader og glas i ovnlåger på komfurer i tilfælde af brud opstået ved en pludselig, uforudset og udefra kommende hændelse.

Bemærk at der er selvrisiko tilknyttet retshjælps-, bestyrelsesansvars- og hærværksforsik-ringerne.
Man skal være opmærksom på, at indboforsikring ikke er indeholdt i foreningens fælles ejendomsforsikring.
Beboerne skal derfor selv tegne forsikring af indbo i eget forsikringsselskab.

Forsikringerne er tegnet gennem:

Forsikringsmaeglergruppen logoForsikringsMæglerGruppen Danmark, 

Ledreborg Alle 128 D, 4000 Roskilde,
hjemmeside fmg-dk.dk

Ved enhver forsikringsskade bør ForsikringMæglerGruppen kontaktes.

Kontakt vores forsikringsmægler Niels Laugesen på tlf.; 31 35 30 06, eller ved mail nla@fmg.dk.
Vores forsikringsmægler vejleder og rådgiver beboerne i Hvedevænget i alle relevante forsikringssager – også i de tilfælde, hvor man har tvivlsspørgsmål. Forsikringsmægleren er behjælpelig med anmeldelse af forsikringsskaden over for forsikringsselskabet.

Alternativt kan Forsikringsmæglergruppen kontaktes på tlf.; 70 20 24 36, eller ved mail post@fmg-dk.dk

 


Ejendomsforsikringen er tegnet hos:
 

Købstædernes Forsikring
Strandgade 27A 
1401 København K 
CVR-nr. 51148819 
Tlf. 33 14 37 48 
kfforsikring@kfforsikring.dk 
kfforsikring.dk