Kloakdæksler og afløb

Se efter at dæksler til kloak og regnvandsafløb samt støbninger omkring dem er hele og slutter tæt.
Utætheder her kan give rotter mulighed for at bevæge sig omkring, hvor vi ikke ønsker det.
Sørg derfor for at få skader på dæksler og afløb repareret hurtigst muligt.