Tilbud fra B.C GAS OG VAND

Grundejerforeningens bestyrelse fik i januar 2021 en henvendelse fra Norfors om en ny tarifstruktur for afregning af varme for deres fjernvarmekunder fra 1. januar 2021.
Ifølge Norfors har vi en dårlig afkøling af vores fjernvarmevand.
Fordi vi ikke udnytter det modtagne fjernvarmevand godt nok, vil vi – alt andet lige og med et forbrug som i 2020 – få en yderligere årlig udgift på ca. 100.000 kr. Det kalder Norfors en “incitamentstarif”.
Bestyrelsen har i maj 2021 udsendt en redegørelse og givet en række råd om hvad vi kan gøre for at udnytte fjernvarmevandet bedre end vi gør i dag.
Desuden har bestyrelsen indhentet tilbud fra B.C GAS OG VAND om etablering af vejrkompenseringsanlæg, montering af  radiatorventiler samt montering af ny varmtvandsbeholder.
For de tre opgaver bør der være boligjobfradrag.

Du kan se skrivelsen fra bestyrelsen her.
Du kan se tilbuddet om etablering af vejrkompenseringsanlæg her,.
Du kan se tilbuddet om montering af  radiatorventiler her.
Du kan se tilbuddet om montering af ny varmtvandsbeholder her.