Tagvinduer

Til udskiftning af de oprindelige klare tagsten kan der monteres maximalt to tagvinduer i hver bolig, ét i hver tagflade, af typen Velux GVO, i farven gråsort.

Vinduet skal placeres seks hele tagsten fra rygningen. På vestsiden placeres tagvinduet midt over 1. salens to Velux-vinduer, og på østsiden over trappegangens Velux-vindue. I begge tilfælde tages udgangspunkt i den klare tagstens placering (i højre eller venstre side).

Hvis den klare tagsten sidder lige ud for et spær, kan tagvinduet rykkes én tagsten enten til højre eller til venstre side. Ingen tagsten må overskæres.

Monteringsvejledningen fra Velux skal følges.

Monteringen skal udføres i overensstemmelse med Lokalplanens tegning bilag 6.
Tagvinduer
Tagvindue i loftsrummet