Storskrald

Regler for afhentning af storskrald gældende fra april 2014

I forbindelse med kommunens afhentning af storskrald, opfattes Hvedevænget som én samlet bebyggelse.

Det betyder, at beboerne i Hvedevænget ikke skal tilmelde sig individuelt til kommunens afhentningsordning.

Storskrald fra alle beboere i Hvedevænget afhentes samlet af kommunen én gang om måneden.

Hvornår: Den 3. torsdag i måneden. Hvedevængets beboere skal anbringe storskrald på afleveringsstedet for storskrald senest kl. 07.00 på afhentningsdagen og tidligst ét døgn før.

Hvad: Storskrald er i kommunens affaldshåndtering delt op i fire typer. Hvedevængets beboere skal sortere affaldet på de fire typer således:

  1. Brændbart – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx møbler, havemøbler, gulvtæpper, madrasser uden metalfjedre),.
  2. Jern- og metalgenstande – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx cykler, barnevogne, sengebunde, tørrestativer).
  3. Elektronikaffald – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx fjernsyn,  computere,  husholdningsmaskiner, hårde hvidevarer, plæneklippere – tømt for benzin og olie).
  4. Affald til deponering – større kasserede brugsgenstande fra husholdninger (fx støre keramik, stentøj og porcelæn samt springmadresser).
Hvor: På det markerede gule område ved siden af pap- , plast- og metalcontainerne på den sydlige p-plads.

Hvorledes
: Affaldet lægges i den gule firkant i et af de fire felter, der er adskilt af det gule kryds. Hvert styk affald af én type skal lægges sammen med affald af samme type. Således foretages sortering i de angivne fire affaldstyper. Kommunen afhenter hver affaldstype særskilt.

Møbler, hårde hvidevarer og andre indbogenstande kan lægges, som de er. Dog skal hver enkelt styk kunne håndteres af to personer uden hjælpemidler.

Alt andet storskrald skal være håndterbart for én person.

Der må ikke placeres genstande i kasser eller i sorte sække.

Vigtigt: Dagrenovation, byggeaffald (såsom toiletter, håndvaske, badekar, rør, el og lign.), skrotbiler, papir, pap, glasemballage, juletræer og farligt affald er ikke storskrald!!!

Hvis beboerne ikke håndterer storskrald korrekt, som anført, kan Grundejerforeningen pådrage sig ekstraregninger fra kommunen.

Via følgende link kan du spørge til diverse genstande og se om disse hører til under storskraldordningen:
http://fredensborg.renoweb.dk/Legacy/sg_sorteringsguide2.aspx 

Læs mere om storskrald på Fredensborg Forsynings hjemmeside.

Siden er sidst redigeret den 2. december2020