Murværk

Se efter at murværket på dine murvinger er intakt.

Murfugerne skal være hele og tætte, og murstenene må ikke skalle af. Ligeledes skal du se efter, om der er sorte aftegninger, der ser jordslåede ud. Det kan være tegn på fugt- og frostskader eller på at myrer er i færd med at lave gange ind gennem murfugerne. Se efter både på selve muren og på fundamentet forneden.

De, der har yderhuse med gavle, bør også se gavlen efter og melde til bestyrelsen, hvis der konstateres skader eller manglende fugning op til tagstenene her.

Kontrollér endvidere at der ikke er huller eller åbninger foroven i murvingerne eller langs sternbrædderne. Det kan give skadedyr adgang til skunkrummet på første sal.