Udlån og udlejning af værktøj -redskaber – højtryksspuler og trailer

 

Grundejerforeningen har anskaffet forskellige genstande (værktøjer, redskaber, højtryksspuler) og en trailer, som udlånes/udlejes til beboerne.

Genstandene opbevares i grundejerforeningens skur på den sydlige parkeringsplads. Traileren står på den sydlige parkeringsplads.

Lån:

 • Trillebør
 • Trækvogn
 • Hakke
 • Træstige
 • Metalstiger
 • Skuffejern
 • Skovl
 • Hakkejern
 • Vandkande
 • Kompressor
 • Startkabler til bil
 • Greb
 • Grensaks
 • Pælespade
 • Kantskærer
 • Havetromle
 • River
 • Kost
 • Grill
 • Sækkevogn
 • Kabeltromle

Leje:

 • Højtryksspuler: 30 kr. pr. gang
 • Trailer: 30 kr. pr. gang

Regler for lån/leje:

 • Du må kun anvende de lånte eller lejede genstande til arbejde i Hvedevænget.
 • Når du afhenter eller tilbageleverer genstandene, kan du låne nøglen til skuret hos et bestyrelsesmedlem. Du kan låne nøglen til traileren hos Allan i nr. 10 eller hos Helge i nr. 13.
 • Husk at udfylde udlånsskemaet i skuret og at aflevere nøglen.
 • Du skal returnere genstandene i rengjort stand.
 • Hvis du opdager skader/mangler, når du låner genstande, eller hvis der er sket noget med genstandene, mens du har lånt dem, skal du informere et bestyrelsesmedlem og notere skaden på udlånsskemaet.
 • Når du lejer højtryksspuleren, skal du oplyse det til grundejerforeningens kasserer, Helge i nr. 13, som opkræver lejen.

Forsikring
Grundejerforeningen har tegnet en kaskoforsikring for traileren hos Topdanmark. Læs forsikringsvilkårene på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.dk (5590-12).

Kaskoforsikringen dækker udefrakommende skader på traileren samt tyveri af traileren.

OBS! Ansvar for skader, du laver med traileren, på andre eller andres ting eller køretøjer, er en sag for ansvarsforsikringen for den bil, der trækker traileren. Det er derfor vigtigt, at bilens ansvarsforsikring dækker kørsel med trailer.

Opdateret 18. marts 2024