Generalforsamling

Grundejerforeningen Hvedevænget holder generalforsamling hvert år i marts måned i henhold til §8 i vedtægterne.

Indkaldelse, dagsorden, fuldmagt, beretning, regnskab, balance, specifikationer, forslag, budget, referat:

Indeværende år
Tidligere år

cropped-Hvedelogo_512.x512.jpg