Tagvinduer og ovenlysvinduer

Se efter at der ikke trænger vand ind omkring vinduerne i taget.

Rens kanterne hele vejen rundt om tagvinduerne og ovenlysvinduerne.

Tagsten, der ligger for tæt på vindueskanterne, kan medføre, at mos og snavs bliver fanget og samler sig til propper, der leder vand ind under tagstenene og videre ind under taget. Desuden er det meget vanskeligt at komme til at rense mos og snavs væk, hvis der er for lidt plads mellem tagstenene og vindueskanten.

Derfor kan en egentlig frilægning af inddækningerne ved vinduerne være en god måde at undgå, at mos og snavs samler sig på. En sådan frilægning indebærer tilskæring af tagsten og fugning, som det anbefales at lade en håndværker udføre.