Affaldshåndtering

Håndteringen af affald i Hvedevænget er på flere måder et fælles anliggende.

Dels er Hvedevænget tilknyttet fælles kommunale ordninger for fjernelse af affald, som har både praktisk og økonomisk betydning for alle beboere i Hvedevænget.

Dels er det nødvendigt at have en fælles adfærd for håndtering af affald, for at bebyggelsen til enhver tid kan fremstå ren, pæn og ordentlig.

Se en affaldssorteringsvejledning lavet af Norfors her.

Se en kalender vedrørende affaldshentnng for 2024