Godkendelser

1. Alle de her anførte forhold om ændringer af den enkelte bolig er godkendt i den kommunale Lokalplan nr. 93, Hvedevænget, februar 1999, § 6.

Slå op i Lokalplanen på Hvedevængets hjemmeside, hvis du vil se tegninger og andre detaljer i Lokalplanen:
Se Lokalplanen i pdf-format her.

Selvom ændringer er godkendt i Lokalplanen, skal du ansøge kommunen om tilladelse til hver enkelt ændring, du ønsker at foretage.

Du kan ansøge på Fredensborg Kommunes hjemmeside:

2. Det skal særligt nævnes, at det oprindeligt ikke har været tilladt at etablere faste overdækninger på havesiden. Kun stofmarkiser måtte opsættes.

Men da en række beboere alligevel etablerede overdækninger, der var ulovlige, forlangte kommunen, at de ulovlige overdækninger blev lovliggjort.

Hvedevængets bestyrelse udarbejdede derfor tegninger til overdækninger. Tegningerne blev godkendt af kommunen i juni 2006.

Med godkendelsen fulgte kommunens krav om, at beboere, der ønsker at opsætte overdækninger, skal søge tilladelse hos kommunen i hvert enkelt tilfælde.

Kommunen kræver endvidere, at ulovlige overdækninger og tilbygninger skal lovliggøres snarest muligt og senest i forbindelse med, at ejendommen bliver handlet. Se kommunens svar her.

Hvedevængets bestyrelse har i 2007 orienteret de lokale ejendomsmæglere i Kokkedal og Hørsholm om kommunens afgørelse vedr. overdækningerne i Hvedevænget. Se skrivelsen med tegningerne her:.

3. Vejledningerne om ændringer og renovering af huse, skure og hegn samt opsætning af overdækninger og markiser er anført på hjemmesiden i forlængelse af den kommunale Lokalplans bestemmelser. Disse bestemmelser skal efterleves af beboerne, for at Hvedevænget kan opretholde et ensartet og attraktivt udseende.

Såfremt der findes et generelt behov i Hvedevænget for at foretage ændringer eller renovering, der afviger fra det i Lokalplanen fastsatte, skal forslag herom fremsættes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan efterfølgende søge om dispensation fra kommunen på vegne af Hvedevænget.

4. Af kommunens Lokalplan, §7, fremgår følgende:

Den oprindelige bebyggelse må ikke ved ombygning eller renovering forandres, således at helhedsindtrykket forstyrres eller ændres, eller blokkenes rytme brydes.

Således skal de oprindelige materialer tegl og træ – og den gældende farveholdning – gule mursten og trykimprægneret træværk – samt bebyggelsens overordnede form fremdeles anvendes såvel ved renovering af de eksisterende huse som ved om- og tilbygning.