Belysning

161209_Stibelysning_hoej_01
De høje lysstandere er kommunens ansvar

Belysningen i bebyggelsen er ansvarsmæssigt delt i to:

Lamperne på høje standere langs den kommunale gang- og cykelsti samt på parkeringspladserne er kommunens ansvar.

Lamperne på lave standere og på gavle og skure er foreningens.

I tilfælde af fejl
Hvis man ser, at lyset er gået, blinker eller er svagt i vores bebyggelse, skal man melde det.

161209_Stibelysning_lav_04
Lampene på stierne på de lave standere samt på skurene er grundejerforeningens ansvar

Hvis lamperne hører til foreningen, skal man melde det til et bestyrelsesmedlem.

Hvis lamperne hører til kommunen, skal man melde det til DONG. Her kan man melde fejl på DONGs hjemmeside, www.dongenergy.dk, eller man kan ringe på telefon 70 25 50 02.