Murer- og tagarbejde

Bestyrelsen har anvendt murerfirmaet Lars Christiansen Aps til gavlreparationer i Hvedevænget.
Firmaet tilbyder

  • Udskiftning og fugning af mursten i murvingerne.
  • Fugning af murvinger mellem husene.
  • Omlægning af rygningstagsten.
  • Udskiftning af tagsten.
  • Montering af udluftningshætte på aftræksrør fra køkken, toilet og badeværelse.

Telefonnr. og e-mail adresse: 45 86 21 70, mail@lcmurer.dk