Tilbud

Her findes fordelagtige service- og indkøbstilbud til beboerne f.eks. vedrørende leje og lån af foreningens redskaber og maskiner eller indkøb af materialer til vedligeholdelse, reparationer og lignende.