Andet affald

Byggeaffald, juletræer, pap og skrotbiler, motorcykler og knallerter må ikke placeres på P-pladserne.

Affald af denne karakter er hver enkelt beboer selv ansvarlig for at aflevere på kommunens genbrugsplads eller på andet relevant sted.