Webmaster

180318_Hjemmesiden_forsidenWebmasterfunktionen er siden år 2000  blevet varetaget af en frivillig Hvedeboer. Opgavetyper og -mængde er blevet udviklet over årene som resultat at det behov, som foreningen har formuleret. Webmasters varetagelse af kommunikationsopgaverne i foreningen, herunder særligt den løbende drift af Hvedevængets hjemmeside, er meget betydningsfuld.  Det betyder, at foreningen kan gøre brug af en velfungerende og vigtig kommunikationsvirksomhed, uden at foreningen er afhængig af eksterne IT-konsulenter el. lign. Uden en frivillig webmaster til at påtage sig den samlede opgavemængde, vil foreningen være henvist til at købe alle eller flere af ydelserne af eksterne udbydere.

Se dette link for at se de opgaver, som webmaster løser på foreningens vegne: