Stisystemet

090815_faellesdag_08
Stiarbejde på en Hvededag.

En kommunal cykel- og gangsti går gennem bebyggelsen fra nord til syd, samt fra øst til vest i den sydligste del af bebyggelsen. 

Stien er forbundet med det øvrige stisystem i kommunen.

Derudover har vi et system af stier inde mellem bebyggelsens husrækker.

Grundejerforeningen er ansvarlig for disse stier.

Gangstierne er de fleste steder anlagt med fliser, og cykelstierne er anlagt med asfalt.