Tag

Se efter at tagstenene på dit tag ligger, som de skal.

De almindelige tagsten skal ligge lige og på deres plads i både den lodrette og vandrette række. Tagrygningsstenene øverst oppe på taget skal også ligge lige og der skal være fuge under dem alle. Brug evt. en kikkert.

Hvis der er åbninger mellem stenene, er der stor risiko for, at der fyger sne ind, og at der løber smeltevand og regnvand ind og forårsager vandskade inde i huset.

Der skal bruges de same materialer på alle huse, når der skiftes tagsten og anvendes rygningskit eller fugematerialer, så bebyggelsen fortsat fremstår ensartet. Der skal bruges rygningskit af samme type som oprindeligt og af samme type, som anvendes ved renovering af fuge mellem yderste række tagsten og gavlmur. “FLEXIM Rygningskit, farve sort”. Der må ikke anvendes mørtel til rygningerne.

Det er ofte blevet sagt, at tagstenene i Hvedevænget er så gamle, at de ikke længere kan fås. Men det viser sig, at det murerfirma, vi gør brug af, godt kan få tagmaterialer, der svarer til de oprindelige tagsten i vores bebyggelse.

Firmaet, der producerer disse dobbelt – S betonsten i mørkebrun, hedder Monier.

Den oprindelige tagsten hed Ceny Super 3. Den har siden skiftet betegnelse til B&C Dobbelt – S.

Passende rygningssten skulle håndværkeren også godt kunne skaffe. Efter sigende kan man stadig finde “vores” tagsten hos genbrugstømmerhandlere, da disse tagsten var meget anvendte i 70’erne og 80’erne. Så håndværkere, der siger, at stenene ikke længere findes, skal bare have lidt “hjælp”.

Se også efter rørene på taget.

Der er tre rør i taget: Det er udluftningsrør fra toilet, badeværelse og køkken. Disse rør skal have en hætte på, der hindrer regnvand og sne i at komme ned i rørene. Der er også ét tyndt udluftningsrør i hver blok på taget ved et yderhus. Røret er 8-9 cm i diameter. Dette rør er et udluftningsrør for faldstammen i kloaksystemet og udgør en vigtig del af kloaksystemets funktion. Røret må hverken lukkes eller kappes noget sted i huset. Røret kaldes ”udluftning af faldstamme over tag” i fagsprog.