Skure


I henhold til Lokalplanen er om- og tilbygning af skure ikke tilladt.

Dog har Fredensborg Kommune i 2016-12-06 godkendt, at man kan forhøje skurtagene ved at montere et bredere bræt foroven.
Herved kan man kan få lidt mere højde til at etablere et bedre fald på taget hen til afløbsrøret. Dette kan være nødvendigt nogle steder, hvis det viser sig, at regnvand og smeltet vand fra sne ikke løber så godt fra tagfladen.
Se kommunens godkendelse.

Kommunen har 13. juli 2017 givet tilladelse til at husejere, der renoverer sit skur, ikke længere behøver at lægge perlesten på skurtaget.

Ved renovering skal skurene beholde deres oprindelige udseende.

 

2017-08-07