Opfordring

Alle opfordres til at orientere bestyrelsen om modtagelse af særligt gode tilbud, som kan komme de andre beboere i Hvedevænget til gode. Tilbudsgivere kan have interesse i at få Hvedevængets 80 huse som kunder.

Gode tilbud kan dreje sig om vedligeholdelse, reparation og fornyelse af vores huse og skure og øvrige træværk, elektrikerarbejde, vinduer eller andet af relevans for Hvedevængets beboere.
Tilbuddene skal være økonomisk fordelagtige og af tilfredsstillende kvalitet.


Hermed kan vi få bedre muligheder for at holde Hvedevænget i så god en stand som muligt og for at præsentere Hvedevænget som en attraktiv bebyggelse.