Kassereren

sedlerKassererfunktionen i Hvedevænget er i mange år blevet varetaget af en frivillig Hvedeboer. Opgavetyper og -mængde er blevet udviklet over årene som resultat af det behov, som den pågældende selv har identificeret og påtaget sig. Opgaverne er således delvist aftalt med bestyrelsen og delvist antaget på eget initiativ, men de er alle vigtige og relevante for foreningen.
Uden en frivillig kasserer eller uden en anden frivillig komplementerende funktion til at påtage sig den samlede opgavemængde, vil foreningen være henvist til at købe alle eller flere af ydelserne af eksterne udbydere.

 Se dette link for at se de opgaver, som kasseren løser på foreningens vegne: