Hvededage

Fra en af de mange travle Hvededage

Hvert år inviterer bestyrelsen alle, der bor i Hvedevænget, til at deltage i Hvededagene, som er Hvedevængets fælles arbejdsdage. Her arbejder vi med at vedligeholde og forskønne vores fællesarealer.

Det arbejde, vi udfører på Hvededagene, er meget vigtigt, fordi vores kontingentbetaling holdes så lavt som muligt og derfor ikke fuldt ud kan dække vedligeholdelsen af vores fællesarealer.

Hvededagene består af en fastsat fælles arbejdsdag og en to-ugers arbejdsperiode, der begynder en uge før og slutter en uge efter den fastsatte fælles arbejdsdag. I løbet af denne to-ugers periode kan de beboere, der ikke kan deltage på den fælles arbejdsdag, alligevel gøre en indsats på fællesarealerne og dermed bidrage til den nødvendige vedligeholdelse.

Hvededagene afholdes som regel to gange om året.
Om foråret ligger den fælles arbejdsdag i en weekend i maj-juni og i sensommeren ligger den i den sidste weekend i august.

Bestyrelsen melder datoerne for Hvededagene ud allerede i starten af året. Cirka tre uger før Hvededagene udsender bestyrelsen invitation til beboerne med opgavebeskrivelser og en opfordring om at komme med yderligere forslag til opgaver.

På de to fælles arbejdsdage arrangerer bestyrelsen frokost med mad og drikke. Om aftenen efter den fælles arbejdsdag i august holder vi en sommerfest for alle beboere med mad, drikke og nabohygge.

Vi løser mange forskellige opgaver på Hvededagene, for eksempel: Klipning, rydning, lugning, plantning, kantbeskæring, beskæring af træer, vedligeholdelse af legepladser, bænke og skur samt almindelig oprydning på de grønne områder og på parkeringsområderne. Opgaverne er både store og små, lette og hårde. Alle beboere kan gøre en positiv indsats for Hvedevænget.

Alle beboere er velkomne på Hvededagene og til sommerfesten, uanset om man kan bidrage med lidt eller meget. Det handler både om at holde Hvedevænget pænt og attraktivt og om at pleje et rart og trygt naboskab.

Hvededagene er vigtige for Hvedevængets naboskab og omdømme.


Siden bebyggelsens hjemmeside blev oprettet omkring år 2000 er der indlagt fotoreportager fra de fleste Hvededage.

Se links til fotoalbums her.