Udvalg

I Hvedevænget synes vi, at det er vigtigt, at flest muligt bliver inddraget i fællesskabet og er en aktiv del af foreningens liv. Vi har derfor nedsat udvalg, hvor beboerne sammen med bestyrelsen deltager aktivt i opgaveløsninger og arrangementer. Udvalgene har altid brug for nyt blod, så hvis du har specielle kompetencer, interesser eller gode ideer, kan du kontakte det eller de udvalg, som du ønsker at bidrage til.
 
Beskrivelse af de enkelte udvalg
Økonomiudvalg
Udvalget arbejder med økonomisk planlægning af større fælles vedligeholdelses-, reparations- og fornyelsesopgaver i et femårig tidsperspektiv.
Medlemmer: Helge (13) (formand), Hans Kurt (28).
      


strategi
Grønt- og sneudvalg
Udvalget arbejder med planlægning og tilrettelæggelse af fælles opgaver vedrørende pasning og udvikling af de grønne arealer samt snerydning.
Medlemmer: Helge (13) (formand), Lis (10), Bjørn (48).
      


 

vinter_jan_11_1_400
Miljøudvalg
Ingen igangværende opgaver – derfor ingen medlemmer.      


 

Miljoe
Varmeudvalg
Udvalget arbejder med at sikre varmeforsyningen til alle husene i Hvedevænget dels ved at planlægge og tilrettelægge vedligeholdelse, reparation og fornyelser, dels ved at opretholde en elektronisk varselsordning.
Medlemmer: Helge (13), Henning (64), Allan (10), Arne (18)
På alarmtelefon: Allan (10), Helge (13), Henning (64), varmeingeniør Kjeld Sivertsen.
Rådgiver: Varmeingeniør Kjeld Sivertsen.      


 

varmekaelder
El-, affalds- og parkeringsudvalg
Udvalget arbejder med storskraldspladsen, belysning samt campingvognes og traileres placering på parkeringspladserne.
Medlemmer: Allan (10) (formand), Kjeld (9).
      


 

skotlampe_4
Sti- og galvudvalg
Udvalget arbejder med at identificere behov for vedligeholdelses- og reparationsarbejder på bebyggelsens stier og gavle.
Medlemmer: Gavle: Henning (64) (formand), Steen (61).
Stier: Kjeld (9) (formand).
      


 

stier
Børne- og aktivitetsudvalg
Udvalget arbejder med vedligeholdelse, reparation og etablering af legefaciliteter samt med alle ønskelige sociale aktiviteter, som beboerne, unge som ældre, kan tænkes at deltage i.
Medlemmer: Mark (47) (formand), Sophia (24) Ulla (31), Benedicte (47), Emine (76).
      


 

legeplads 2
Web-og kommunikationsudvalg
Udvalget arbejder med at udvikle hjemmesidens brugerflade, med at vedligeholde hjemmesiden og med at udvikle modeller for nyhedsbreve og anden kommunikation.
Medlemmer: Michael (31) (formand), Mathias (12), Lene (13), Bjørn (48) (webmaster), Merete (63).
  
    


 

Hvedeweb
Lokalplanudvalg
Lokalplansudvalget arbejder med forslag til ændringer af Lokalplanen.
Medlemmer: Michael (31), Charlotte (32), Henning (64), Jørgen (79).
  
   


 
Farveudvalg
Farveudvalget arbejder med forslag til farvevalg på de udvendige husflader.
Medlemmer: Alice (5), Helle (22), Anne (27), Pernille (29)
     


 
Vedtægtsudvalg
Udvalget arbejder med forslag til vedtægtsændringer Forslaget skal fremlægges på en generalforsamling.
Medlemmer: Jørgen (79) (formand), Lene (13), Peter (74)
     


 
El-ladeudvalg
Udvalget undersøger markedet for el-ladestandere med henblik på at fremlægge et forslag til etablering af ladestandere i Hvedevænget på en ekstraordinær generalforsamling.
Medlemmer: Henning (64) (formand), Ingeborg (62), Peter (74), Thomas (54)
 

Opdateret november 2021