Bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen i marts 2024

Formand Michael Bech Madsen Hvedevænget 8
Næstformand: Sebastian Victor Franck Hvedevænget 7
Kasserer: Helge Hesselberg Hvedevænget 13
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Allan Sørensen Hvedevænget 10
  Michael Lysgaard Hvedevænget 31
  Henning Mortensen Hvedevænget 64
  Peter Kromann Hvedevænget 74
 Bestyrelsessuppleanter Mark Haag Hvedevænget 47
  Jørgen Siiger Hvedevænget 79
Kritiske revisorer samt revisorsuppleant    
Kritisk revisor Ingeborg Vind Nielsen Hvedevænget 62
Kritisk revisor Søren Carstensen Hvedevænget 78
Kritisk revisorsuppleant Alice Kiander Hvedevænget 5

Bestyrelsen har i  2017 udarbejdet en forretningsorden. Dette er en slags ”arbejdsskabelon” for bestyrelsen. Den formulerer forventninger indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, og kan bruges som introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Forretningsordenen udarbejdes af bestyrelsen, og den ændres efter behov og aftaler i bestyrelsen.

Se bestyrelsens forretningsorden her.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@hvedevaenget.dk