Bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen i april 2022

Formand Michael Bech Madsen Hvedevænget 8
Næstformand: Allan Sørensen Hvedevænget 10
Kasserer: Helge Hesselberg Hvedevænget 13
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Helge Hesselberg Hvedevænget 13
  Michael Lysgaard Hvedevænget 31
  Henning Mortensen Hvedevænget 64
  Peter Kromann Hvedevænget 74
  Jørgen Siiger Hvedevænget 79
 Bestyrelsessuppleanter Sebastian Victor Schrøder Hvedevænget 7
  Mark Haag Hvedevænget 47
Kritiske revisorer samt revisorsuppleant    
Kritisk revisor Kjeld Christiansen Hvedevænget 9
Kritisk revisor Søren Carstensen Hvedevænget 78
Kritisk revisorsuppleant Alice Kiander Hvedevænget 5

Bestyrelsen har i  2017 udarbejdet en forretningsorden. Dette er en slags ”arbejdsskabelon” for bestyrelsen. Den formulerer forventninger indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, og kan bruges som introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Forretningsordenen udarbejdes af bestyrelsen, og den ændres efter behov og aftaler i bestyrelsen.

Se bestyrelsens forretningsorden her.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@hvedevaenget.dk