Bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen 2020/2021
Formand Helge Hesselberg Hvedevænget 13
Næstformand: Allan Sørensen Hvedevænget 10
Kasserer: Helge Hesselberg Hvedevænget 13
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Michael Lysgaard Hvedevænget 31
  Mark Haag Hvedevænget 47
Henning Mortensen Hvedevænget 64
Peter Kromann Hvedevænget 74
Jørgen Siiger Hvedevænget 79
 Bestyrelsessuppleanter Ingeborg Vind Nielsen Hvedevænget 62
  Margit Nielsen  Hvedevænget 77
Kritiske revisorer samt revisorsuppleant
Kritisk revisor Erik Johannes Aagaard Hvedevænget 34
Kritisk revisor Søren Carstensen Hvedevænget 78
Kritisk revisorsuppleant Alice Kiander Hvedevænget 5

Bestyrelsen har i  2017 udarbejdet en forretningsorden. Dette er en slags ”arbejdsskabelon” for bestyrelsen. Den formulerer forventninger indbyrdes mellem bestyrelsesmedlemmerne, og kan bruges som introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Forretningsordenen udarbejdes af bestyrelsen, og den ændres efter behov og aftaler i bestyrelsen.

Se bestyrelsens forretningsorden her.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsen@hvedevaenget.dk