Snerydning

121212_farver_paa_hegn_og_skur_640Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, renovationsmedarbejder, gæster mv.

Strækningen fra hoveddøren til vejen, samt den del af de stier, der løber langs grunden, skal sikres ved snerydning og ved at strø grus, sand eller salt. Stier skal ryddes i hele deres bredde.

Stier og andre færdselsarealer skal ryddes snarest muligt efter snefald. Den gængse (kommunale) forventning er, at grundejeren har ryddet sne og foretaget glatførebekæmpelse fra klokken syv om morgenen på hverdage (otte om søndagen) til kl. ti om aftenen.

Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller isslag.

Hvis du bruger salt, så spar på det. Salt skader belægninger, planter, dyr, fodtøj og køretøjer. 10-20 gram/m² er rigeligt. Inden saltning, bør evt. sne være fjernet. Fordel saltet jævnt. Det skåner og mindsker risikoen for glat føre. Det er bedst at anvende en blanding med 50 % grus og 50 % salt.

Hvis man anvender saltlage (1 del salt og 4 dele lunkent vand), bruger man mindre salt, end hvis det strøs med hånden. Vejsalt er tungt opløseligt, så lagen skal omrøres hyppigt, da saltet ellers falder til bunds. Man kan også anvende køkkensalt. Det opløses lettere og kan bruges straks. En vandkande med brusehoved er god til at vande med saltlage.

Fordel altid grus eller salt jævnt – det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.

Se link på Fredensborg Forsynings hjemmeside: http://www.skovlsne.dk
Du kan læse mere i folderen “Snerydning – det gør vi, det gør du