Skadedyrsbekæmpelse

Rotter

Vær med til at bekæmpe rotter!

 • Undlad at lægge nogen form for foder ud.
 • Se til at du ikke er kommet til at gøre køkkenaffald tilgængeligt for rotter.
 • Se efter at dæksler til kloak eller til regnvandsafløb er hele og slutter tæt.
 • Hvis du anlægger terrasse, så sørg for et fast underlag som rotterne ikke kan ”flytte ind” i.
 • Kontrollér at der ikke er huller eller åbninger for oven i murvingerne eller langs sternbrædderne, der kan give adgang til skunkrummet på første sal.
 • Hvis du ser rotter, så meld det til Fredensborg Kommune. Det er en pligt!

rotter

Anmeldelse kan ske elektronisk via Fredensborg Kommunes hjemmeside.

Anmeld rotter her.

Når du har anmeldt rotter til kommunen, bedes du advare beboerne og bestyrelsen i Hvedevænget om det via Hvedevængets Facebookgruppe.

Dræbersnegle
Hjælp også med at bekæmpe dræbersnegle!

Lidt fakta
    

snegle
Én snegl bliver hurtigt til mange

Iberisk Skovsnegl – alias Dræbersneglen (latin: Arion lusitanicus) – er en stor ensfarvet snegl uden hus. Sneglen er typisk brunrød, men kan lokalt variere fra orange til næsten brunsort. Når der er tale om store forekomster af snegle i haver er det typisk Dræbersnegle.

Hver dræbersnegl lægger op til 400 æg. To snegle i en have i ét år kan teoretisk blive til 800 snegle næste år. Sneglene har en god appetit og kan rasere køkken- og prydhaver, og dræbersneglene synes tillige at fortrænge andre snegle som f.eks. Vinbjergsnegle. Et stort antal snegle, der især ses i fugtigt vejr, gør det desuden vanskeligt at færdes i haven uden at træde på sneglene. Dræbersneglen lægger æg i samlinger af 20-30 æg. Æggene er hvidlige, kuglerunde og 34 mm i diameter. De lægges på jorden typisk under bunddække, krukker, brædder eller i komposten.

Tilgang til bekæmpelse

Ved at bekæmpe sneglene så snart de kommer til dit område, kan du være med til at holde dem nede, selvom det er vanskeligt helt at udrydde dem. Men hvis de bekæmpes tidligt og hen ad året, kan man forhindre udklækning af mange snegle i det efterfølgende år. Det er det, der ”batter”.
Det mest effektive er at arbejde sammen med naboerne, så snart sneglene dukker op. Det har ikke optimal effekt, at man selv bekæmper snegle i sin egen have, hvis det viser sig at sneglene bliver ved med at komme ind fra naboens have. Ved en fælles og samtidig indsats kan man undgå, at sneglene har ”helle” inde i naboens have, ligesom man kan opnå en spærre for sneglenes eventuelle vandring fra volden langs Usserød Kongevej og ind i haverne. 

Undgå at have haveaffald liggende i haven eller at kaste haveaffald ud på volden langs Kongevejen. Sådanne steder, der giver fugt og læ, er sneglenes foretrukne gemmesteder, hvor de kan lægge nogle af deres mange æg.
Rør ikke ved sneglene med bare hænder. De er bærere af mange bakterier.

Metoder til bekæmpelse

Indsamling af snegle og snegleæg
Sneglene er mest aktive om natten. Derfor er det nemmest at finde dem om morgenen eller om aftenen, når duggen falder.
Sneglene vil gerne gemme sig et fugtigt sted om dagen. Ved at udlægge gemmesteder, der kan samle lidt fugt, f.eks. i form af våde sække eller et bræt på jorden eller i græsset, kan man lettere finde både snegle og æg, der er søgt dertil.

Det er en god ide at lede efter samlinger af æg, da det er lettere at mase æggene end at dræbe de voksne snegle.

Aflivning af snegle

Når sneglene er indsamlet, skal de aflives. De må under ingen omstændigheder blot flyttes til andre områder. Aflivning bør ske på en måde, som er hurtig og ikke medfører, at dyret lider.

Aflivning kan ske på følgende måder:
 • Sneglene indsamles i en spand og overhældes med spilkogende vand. Sneglene dør straks. 
 • Sneglene hakkes over med en spade eller klippes over med saks. Snittet bør ligge lige omkring åndehullet for at sikre en hurtig død. 
 • Sneglene lokkes i ”ølfælder”. Øllet kommes i en nedgravet beholder eller flad skål og stilles ud om aftenen. Sneglene tiltrækkes af duften, kravler op i skålen og drukner.
 • Sneglene gives giftkorn. Gængse sneglegifte er ganske effektive og formår at holde snegle væk fra en have i den begrænsede periode, som giften er aktiv i, indtil giften nedbrydes og bortvaskes af regn og dug.

  Bortskaffelse af snegle

  De døde snegle kan graves ned. Efterlades de på jorden vil de tiltrække andre snegle, hvilket man dog også kan anvende målrettet, som ”lokkemad” til bekæmpelse af flere snegle.