Vedligehold

Her findes retningslinjer og råd om vedligeholdelse og eftersyn af huset, pasning af haven og snerydning.