Lokalplan

Kommunens Lokalplan beskriver Hvedevænget samt restriktioner og regler gældende for Hvedevænget.

LOKALPLAN nr. 93 FRA 1999
FOR GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET

Lokalplanen (uden de to kortbilag) kan downloades her fra hjemmesiden.

Word-format (571 kb),
Word-format med hyperlinks (600 kb)
PDF-format (567 kb).

Ved generalforsamling den 20. marts 2018 blev der under formandens beretning  nævnt, at kommunen i november 2017 havde taget initiativ til at drøfte den gældende lokalplan nr. 93 fra 1999.
Grundejerforeningens  bestyrelse har efterfølgende haft kontakt med kommunens forvaltning og har i starten af juni 2018 udsendt et notat til beboerne omkring en kommende drøftelse af lokalplan nr. 93 fra 1999.