Nye lovregler vedr. varmeforsyning

Der er vedtaget nye lovregler, som pålægger Grundejerforeningen at informere hver enkelt grundejer om ejendommens fjernvarmeforbrug på månedsbasis.
Reglerne træder i kraft den 1. januar 2027.

I midten af november 2023 udsendte bestyrelsen en nærmere information om de nye regler.

Du kan læse hele skrivelsen fra bestyrelsen her.