Hegn

Hegn_mod_sti_01Det er tilladt at opsætte et træhegn ud til stien mellem udhus og hegn til naboen med en højde op til 120 cm.

Ved renovering skal hegn beholde det oprindelige udseende.

Se Lokalplanen