Fællesdagen august 2017

Fællesarbejdet blev godt hjulpet på vej af det pænt store fremmøde på omkring 33, hvor særligt et par huse glimrede med at starte klokken 07.00 med at modtage og fordele flis i Månelandskabet. Vi modtog 6 m3, som var det, der skulle til for at gøre udlægningen af flis færdig. I år har vi altså lagt 9 m3 ud, og vi håber hermed at vi kan holde ukrudtet nede og fremover bruge kræfterne på andre trængende opgaver..

Fremmødet denne gang var altså bedre end vi er vant til. Resultatet blev – selvfølgelig – så også bedre en forventet. Ud over at få lagt al flis ud, blev der bl.a. malet, repareret brønddæksel,og indhentet meget af ukrudtsrydningen og træklipningen på legepladserne, stierne og P-pladserne.

Herunder nogle fotos fra dagen.

WP_20170826__arbejdsdag_001

Dagen begyndte tidlig med udlægning af flis på den del af Månelandskabet der ikke fik udlagt flis ved årets første fællesdag.

WP_20170826_008_arbejdsdag_

Træerne ved parkeringspladserne fik en hårdt tiltrængt beskæring

170830__arbejdsdag_001

Nogle af nøddebuskene i Månelandskabets sydlige del blev godt beskåret

WP_20170826_arbejdsdag_010

Der blev kørt mange læs med afklippede grene til den container der var blevet bestilt til fællesdagen

WP_20170826_arbejdsdag_012

Fællesdagen blev afsluttet med en velfortjent frokost.
Efter frokosten gik man i gang med at forberede aftenens jubilæumsfest.