Den ny legeplads foråret 2008

På den ordinære generalforsamling torsdag den 6. marts 2008 blev der blandt andet
besluttet at renovere legepladsen i “månelandskabet” midt i bebyggelsen.
Det gamle legetårn skal fjernes, og der vil blandt andet komme et helt nyt legeredskab.
Allerede fredag den 7. marts gik et par medlemmer af børneudvalget i gang med det praktiske
arbejde der skal udføres inden det nye legeredskab ankommer i slutningen af april måned.
På denne side vil der løbende kunne findes billeder som viser udviklingen frem til den nye
legeplads er færdig og indviet.

Legeplads_080307_06_500
Allerede dagen efter generalforsmlingen var man i gang med at fjerne rosenhækken øst for det gamle legetårn
Roser_fjernet_080308_500
Og om lørdagen var roserne fjerne
Taarnet_fjernes_080308_500
Senere på dagen lørdag den 8. marts gik man i gang med at fjerne det gamle legetårn
Taarnet_er_naesten_vaek_080309_500
Søndag den 9. marts er der ikke meget tilbage af det gamle tårn. Kun tre af stolperne samt fundamentet, der består af store betonrør, står tilbage
Den 25. marts trådte et par mand til med maskinelt udstyr. At fjerne legetårnets fundament med håndkraft var blevet opgivet.
Som man kan se på de opgravede betonrør, var det tilsyneladende ikke meningen at legetårnet nogensinde skulle fjernes igen.
I samme omgang blev de kraftige rosenrødder også fjernet med maskinkraft.

 

Fredag den 11. april blev arealet hvor de nye legeredskaber skal placeres fræset, og den gamle vippe blev flyttet til side. Nu venter vi så blot på, at de nye legeredskaber ankommer og monteres.
Fredag den 18. april ankom der en enorm bunke sand. Noget af sandet skulle bruges som underlag til den nye legeplads, mens resten skulle fyldes i de eksisterende sandkasser.
Søndag den 20. april var der indkaldt til fællesdag for blandt andet at forberede opsætningen af de nye legeredskaber. En god flok af “Tordenskjolds soldater” dukkede op i et forrygende flot forårsvejr.
Med den store mængde sand der skulle flyttes, var det godt at bestyrelsen havde lejet motoriseret hjælp.
Den gamle vippe skulle også på plads igen inden de nye legeredskaber skulle placeres
Og efter et par timer var formanden på plads for at tage det store legerareal i øjesyn efter at den store sandbunke var flyttet der ind.
Ny_legeplads_under_opbygning_500-00
Torsdag den 24. april var montørene fra morgenstunden i fuld gang med at montere det nye, store legeredskab.

Ny_legeplads_under_opbygning_500-01

Ny_legeplads_under_opbygning_500-02

Ny_legeplads_under_opbygning_500-03

Ny_legeplads_under_opbygning_500-04

Ny_legeplads_under_opbygning_500-05

Ny_legeplads_under_opbygning_500-06

Ny_legeplads_under_opbygning_500-07

Ny_legeplads_under_opbygning_500-08

Ny_legeplads_under_opbygning_500-11

Ny_legeplads_under_opbygning_500-09

Nytt_legeredskab_080424_01_500
Sådan så det ud om eftermiddagen.
Nytt_legeredskab_080424_04
Allerede inden montørene var helt færdige med monteringen, var det nye legeredskab invaderet af nogle af de hjemmeværende børn
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_01_500
Og så oprandt den 25. april som var fastsat til at være dagen for indvielsen af den ny legeplads. Vejret var dog ikke det bedste. Kort før indvielsen skulle foregå kom der en lille regnbyge, men det afholdt ikke de friske hvedeboere i at møde talstærkt op for at være med til at markere dagen.
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_03_500
Medlemmer af børneudvalget var i fuld gang med at dække op til den lovede beværtning
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_04_500
Børnene tog hurtigt det ny legeredskab i brug.
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_06_500
Den ny vippe var også populær.
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_08_500
Mange, både børn og voksne afprøvede den ny gangbro.
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_09_500
Fler og fler strømmede til efterhånden som tidspunktet for den officlelle indvielse skulle finde sted nærmede sig
Indvielsen_af_den_ny_legeplads_20080425_18_500
inden snoren skulle klippes over, skulle fomanden sige nogle velvalgte ord
Indvielsen _af_den_ny_legeplads_20080425_22_500
Og så blev snoren klippet over.
Nyt_legeredskab_2008_500
Og mon ikke ovenstående legeredskab skal blive populært blandt børnene i Hvedevænget i den kommende tid.