Fællesdagen i april 2008

I uge 17 var der aftalt at en hel række nye legeredskaber skulle monteres på legearelet
i “Månelandskabet” midt i bebyggelsen.
De gamle legeredskaber var fjernet, hækken i den østlige side af legearealet var væk,
og arealet var fræset.
Imidlertid var der aftalt at foreningen selv skulle stå for blandt andet indkørsel af
sand til det nye legeareal.
Derfor var der indkaldt til fællesdag søndag formiddag den 20. april.

Hele 15 m3 sand var leveret og skulle bruges som underlag til de nye legeredskaber.
En god flok af “Tordenskjold soldater” var mødt op for at hjælpe med de sidste forberedelser inden monteringen af de nye legeredskaber.
Blandt andet skulle den gamle vippe på plads igen..
Med al den sand der skulle flyttes, var det vist godt at bestyrelsen havde lejet motoriseret hjælp
Hullet til den gamle vippe blev dog gravet med håndkraft.
Noget af sandet skulle bruges til de gamle sandkaser. Der skulle køres mange læs med trillebør.
Der skulle også luges rundt om det nye legeareal.
Petanque-banen skulle selvfølgelig shines op inden sæsonen.
Området ved bålpladesn blev der også taget hånd om
Og så var den gamle vippe næsten på plads igen.
Helt godt blev det ikke i første forsøg. Vippen skulle op igen.
Men omsider lykkedes det at få den på plads.
Der var også tid til en velfortjent pause.
Mon ikke det snart er godt nok?
Efter et par timer kunne formanden tage legeområdet i øjesyn. Man havde en klar fornemmelse af, at hun syntes de fremmødte havde udført et godt stykke arbejde.