Fællesdagen i maj 2006

Igen en fællesdag med success.

Lørdag den 20. maj 2006 var der igen inviteret til fælles arbejdsdag med lidt efterfølgende spisning. Der skulle bland andet skiftes sand i sandkasserne, luges og stikkes græskanter langs stierne. Som det kan ses herunder gik de fremmødte på med krum hals, og der var efterfølgende enighed om at det havde været en god dag, hvor temperaturen var meget passende og regnen først dukkede op efter at det planlagte arbejde var udført.

faellesdag_060520_1_500
Klokken 9.30 mødtes en flok af små og store hvedeboere for at udføre en fælles arbejdsindsats for at forskønne fællesarealerne

faellesdag_060520_2_500
Der skulle skiftes sand i sandkasserne

faellesdag_060520_025_500
og luges blandt andet ved legepladserne

faellesdag_060520_3_500
Men der var også plads til en velfortjent kaffepause…

faellesdag_060520_4_500
og så fik de medbragte skovle lov til at passe sig selv.

faellesdag_060520_5_500
Langs mange af stierne var det også nødvendigt at stikke græskanter.

faellesdag_060520_6_500
Bagefter var der arrangeret en fælles opdækning med pølser og brød samt lidt at drikke til.

faellesdag_060520_7_500
Inden eftermiddagens regn kom, var det helt rart at nyde serveringen siddende i græsset.