Hvededag lørdag den 26. juni 2021

Invitation

Kære Hvedebeboere

Igen i år inviteres der til hyggelig fælles arbejdsdag og et lille frokostarrangement lørdag den 26. juni 2021. Vi arbejder formiddag og lidt om eftermiddagen afbrudt af en hyggelig frokost, som foreningen står for.

Vi skal vi selvfølgelig leve op til myndighedernes retningslinier og krav til sikkerhed og minimering af smitterisiko.

Hvedevænget med legepladser og fællesarealer skal fortsat fremstå hyggelig og attraktiv. Derfor er der behov for, at så mange som muligt bidrager til at løse de fælles opgaver. Har du ikke været med før, har du rig mulighed for at møde flere af naboerne i Hvedevænget.

Grøntudvalget og bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om arbejdsopgaver. Bl.a. er der mulighed for beskæring af buske, kantbeskæring ved stier, lidt lugning, maling af legeredskaber og bænke og borde på legeplads og i månelandskab, reparation af basketboldpladerne, udlæg af skærver på den sydlige parkeringsplads og optagning og bortkørsel af nogle fliser på månelandskabet.
Vi synes imidlertid, at det er jer, der deltager i arbejdet på fællesarealerne, der skal have mulighed for at komme med forslag og ønsker. I må derfor meget gerne fremsende forslag til os. 

Har du ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagen, men gerne vil bidrage med en praktisk indsats på fællesarealerne på et andet tidpunkt, så skriv dette på tilmeldingsskemaet, så der kan tages højde for dette i planlægningen af dagen.

Foreningen byder på forfriskninger, frokost ( sandwich ), og drikkevarer.

Plan: Arbejde 9.30 – 13.00. Frokost kl. 13.00 – 13.45 . Arbejde 13.45 – 15.30.  

Mødested: I månelandskabet.

Af hensyn til planlægning og indkøb beder vi om svar – OGSÅ hvis I ikke kommer –  ved mail eller ved returnering af tilmeldingsblanketten du finder ved at klikke her i postkassen i  Hvedevænget 13 senest søndag den 20. juni.

På snarligt gensyn
Grøntudvalg og Bestyrelse