Invitation til Hvededagen 22. august 2020

NB!  Da det ved tilmeldingsfristens udløb  viste sig, at der var en meget begrænset tilslutning, blev den fælles arbejdsdag aflyst.


HVEDEDAG 

Lørdag den 22. august 2020

INVITATION

Kære Hvedebeboere

Mange chaussésten var fyldt med ukrudt
Mange chaussésten er fyldt med ukrudt

Igen i år inviteres I til sensommer-fællesarbejde lørdag den 22. august 2020. Vi arbejder formiddag og eftermiddag afbrudt af en hyggelig frokost, som foreningen står for, og fællesspisning om aftenen, hvor I selv medbringer maden, og foreningen sørger for drikkevarer.

Som ved den gennemførte Hvedearbejdsdag i foråret skal vi selvfølgelig leve op til myndighedernes retningslinier og krav til sikkerhed og minimering af smitterisiko. Selvom opgavernes gennemførelse er til fælles glæde, skal udførelsen ske enkeltvis. Behørig afstand mellem alle og ikke i tætte grupper. Håndsprit vil være til fri disposition.

Hvedevænget med legepladser og fællesarealer skal fortsat fremstå hyggelig og attraktiv. Derfor er der behov for, at alle friske og arbejdsduelige Hvedebeboere bidrager til at løse fælles opgaver. Har du ikke været med før, har du rig mulighed for at møde flere af naboerne i Hvedevænget.

Grøntudvalget og bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om arbejdsopgaver. Bl.a. er der mulighed for lugning, beskæring af buske, kantbeskæring ved stier, udlægning af barkflis, maling af legeredskaber og reparation af basketboldpladerne. Vi synes imidlertid, at det er jer, der deltager i arbejdet på fællesarealerne, der skal have mulighed for at komme med forslag og ønsker. I må derfor meget gerne fremsende forslag til os. 

Om aftenen dækker vi op til fællesspisning, såfremt der er interesse for det.

Har du ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagen, men gerne vil bidrage med en praktisk indsats på fællesarealerne på et andet tidpunkt, så skriv dette på tilmeldingsskemaet, så der kan tages højde for dette i planlægningen af dagen.

Foreningen byder på forfriskninger, frokost ( sandwich ), og drikkevarer til såvel frokosten som til den medbragte mad ved fællesspisningen om aftenen.

Plan: Arbejde 9.30 – 13.00. Frokost kl. 13.00 – 13.45 . Arbejde 13.45 – 16.00.  

Kl. 19.00 mødes vi til drinks og fællesspisning. 

Af hensyn til planlægning og indkøb beder vi om svar – OGSÅ hvis I ikke kommer –  ved mail eller ved returnering af blanketten du finder i pdf-format ved at klikke her i postkassen i  Hvedevænget 13 senest lørdag den 15. august.

 På snarligt gensyn
Børne- og aktivitetsudvalg, Grøntudvalg og Bestyrelsen.