Indeværende år

Dokumenter hørende til generalforsamlingerne i 2018

November 2018
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger
Bilag vedrørende den ekstraordinære generalforsamling
Fuldmagt vedrørende den ekstraordinære generalforsamling
Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Marts 2018
Indkaldelse og dagsorden
Fuldmagt
Forslag om oprettelse af et Lokalplansudvalg.
Forslag til ændrede ordensregler.
Følgebrev til forslaget om ændrede ordensregler.
Driftsregnskab 2017
Balance 31/12-2017
Specifikationer, årsregnskab 2017
Budget 2018
Bestyrelsens beretning 2017 – 2018
Referat fra generalforsamlingen
De på generalforsamlingen vedtagne nye ordensregler