Stisystemet

090815_faellesdag_08
Stiarbejde på en Hvededag.

En kommunal cykel- og gangsti går gennem bebyggelsen fra nord til syd, samt fra øst til vest i den sydligste del af bebyggelsen. 

Stien er forbundet med det øvrige stisystem i kommunen.

Derudover har vi et system af stier inde mellem bebyggelsens husrækker.

Grundejerforeningen er ansvarlig for disse stier.

Gangstierne er anlagt med fliser, og cykelstierne er anlagt med asfalt.